Zapisy dla autorów referatów przedłużone do 23.01.2019. Formularz zgłoszeniowy Autora referatu: Formularz zgłoszeniowy Uczestnika kon...

ZAPISY


Zapisy dla autorów referatów przedłużone do 23.01.2019.

Formularz zgłoszeniowy Autora referatu:



Formularz zgłoszeniowy Uczestnika konferencji - bez referatu:



Formularz zgłoszeniowy Opiekuna referatu:




Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] i tel. 12 628 22 37,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji oraz udziału w IX Konferencji EUROINŻYNIER,
4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane,
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późniejszymi zmianami).
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od momentu dobrowolnej rejestracji na Konferencję EUROINŻYNIER do końca roku akademickiego 2018/19,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,
11) przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Obsługiwane przez usługę Blogger.