Opłata za udział w konferencji  wynosi 180 zł od Uczestnika  i obejmuje:  ·          materiały konferencyjne ·          wyżywienie ...

KOSZT


Opłata za udział w konferencji wynosi 180 zł od Uczestnika
 i obejmuje: 
·        materiały konferencyjne
·        wyżywienie (3 obiady i 2 kolacje),
·        uroczyste zakończenie konferencji,
·        udział w spotkaniu integracyjnym,
·        zwiedzanie zabytków,
·        dwa noclegi (12-14.04.2018).
Oplata dotyczy Autorów referatów przyjeżdzających na konferencję, Opiekunów uczestniczących w konferencji i niebiorących udziału w pracach Jury* oraz uczestników bez referatów pragnących korzystać z pełnego pakietu świadczeń przewidzianych przez organizatorów.
Udział w konferencji w charakterze wolnego słuchacza - bez świadczeń ze strony organizatorów - nie wymaga rejestracji i jest bezpłatny.
Prosimy o dokonywanie przelewów pod wskazany rachunek bankowy:
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Politechnika Krakowska
Warszawska 24
31-155 Kraków
TYTUŁ – IMIĘ I NAZWISKO – KONFERENCJA EUROINŻYNIER 2018

* Opiekunowie spoza Politechniki Krakowskiej, którzy zadeklarują i wezmą udział w pracach Jury są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.
Obsługiwane przez usługę Blogger.