KOSZT

Opłata za udział w konferencji wynosi 180 zł od Uczestnika i obejmuje:

·        materiały konferencyjne

·        wyżywienie (2 obiady i kolację),

·        uroczystą kolację na zakończenie konferencji,

·        udział w spotkaniu integracyjnym,

·        zwiedzanie zabytków.

Oplata dotyczy Autorów referatów przyjeżdzających na konferencję, Opiekunów uczestniczących w konferencji i niebiorących udziału w pracach Jury* oraz uczestników bez referatów pragnących korzystać z pełnego pakietu świadczeń przewidzianych przez organizatorów.

Udział w konferencji w charakterze wolnego słuchacza - bez świadczeń ze strony organizatorów - nie wymaga rejestracji i jest bezpłatny.

Prosimy o dokonywanie przelewów pod wskazany rachunek bankowy:

11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
Politechnika Krakowska
Warszawska 24
31-155 Kraków
TYTUŁ – IMIĘ I NAZWISKO – KONFERENCJA EUROINŻYNIER 2017

* Opiekunowie spoza Politechniki Krakowskiej, którzy zadeklarują i wezmą udział w pracach Jury są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.