Opłata za udział w konferencji  wynosi 200 zł od Uczestnika  i obejmuje:  ·          materiały konferencyjne ·          wyżywienie ...

KOSZT


Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł od Uczestnika
 i obejmuje: 
·        materiały konferencyjne
·        wyżywienie (2 obiady i 2 kolacje),
·        uroczyste zakończenie konferencji,
·        udział w spotkaniu integracyjnym,
·        zwiedzanie zabytków,

Opłata dotyczy Autorów referatów biorących udział w konferencji, Opiekunów uczestniczących w konferencji i niebiorących udziału w pracach Jury* oraz uczestników bez referatów pragnących korzystać z pełnego pakietu świadczeń przewidzianych przez organizatorów.

Udział w konferencji w charakterze wolnego słuchacza - bez świadczeń ze strony organizatorów - nie wymaga rejestracji i jest bezpłatny.


Opłatę konferencyjną prosimy przesłać na konto o numerze:

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

koniecznie z dopiskiem: EUROINŻYNIER 2019
po uiszczeniu opłaty prosimy o taką informację na: [email protected]


* Opiekunowie spoza Politechniki Krakowskiej, którzy zadeklarują i wezmą udział w pracach Jury są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.
Obsługiwane przez usługę Blogger.