Firma Schöck na całym świecie 14 spółek, 800 pracowników Schöck Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem Grupy Schöck, która prowadz...

SchockFirma Schöck na całym świecie

14 spółek, 800 pracownikówSchöck Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem Grupy Schöck, która prowadzi swoją działalność na całym świecie w ramach 14 spółek zatrudniających około 890 pracowników. Jej główna siedziba znajduje się w Baden-Baden. To tutaj ponad 50 lat temu rozpoczęła się historia sukcesu założyciela firmy i inżyniera budownictwa Eberharda Schöcka. Dzięki przełomowym wynalazkom dokonał on racjonalizacji procesu budowania i wyznaczył nowe standardy.


Innowacyjność jako filozofia firmy

Kompleksowe techniczne know-how, zaangażowanie oraz wieloletnie doświadczenie w branży z naszymi klientami pozwalają nam na to, by również dzisiaj idee przekształcały się w produkty gotowe do seryjnej produkcji. Jesteśmy przede wszystkim zainteresowani rozwojem gotowych do montażu elementów budowlanych, będących elementami statyki, które przynoszą znaczne korzyści w dziedzinie fizyki budowli, takie jak na przykład unikanie mostków cieplnych czy wytłumienie dźwięków uderzeniowych w budynku. Naszym głównym produktem jest Schöck Isokorb® - nośny element termoziolacyjny, zapobiegający powstawaniu mostków cieplnych na wystających elementach budowlanych, takich jak balkony, pergole czy zadaszenia. Z ponad 12.000 standardowymi typami produktów i rozwiązaniami do żelbetu, stali i drewna firma Schöck jest wiodącym specjalistą w tym segmencie. Zarówno w segmencie nowych budynków jak i przy modernizacji już istniejących. Dalszym obszarem działalności jest technika zbrojenia wykorzystywana w budownictwie przemysłowym, tunelach, przy budowie mostów czy obiektów inżynieryjnych.

Misja i wizja

 • Jesteśmy wiodącą, światową firmą, oferująca rozwiązania problemów w zakresie izolacji cieplnej i akustycznej nośnych elementów budowlanych w budynkach.
 • Jesteśmy partnerem, do którego chętnie zwracają się architekci, projektanci i wykonawcy budowlani, ponieważ nasze rozwiązania są bardzo korzystne dla klientów.
 • Nasze rozwiązania są dopasowane do wymogów poszczególnych międzynarodowych rynków, a my wspieramy procesy u naszych klientów od projektu do realizacji, zgodnie z zasadami ekonomii i ekologii.
 • Jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą dla pracowników, którzy chcą coś osiągnąć, troszczącym się o wzrost, bezpieczne miejsca pracy i zwiększające się zyski.
 • Już tradycyjnie jesteśmy bardzo świadomi faktu, że to my jesteśmy odpowiedzialni za naszych pracowników, partnerów, dostawców, społeczeństwo i środowisko. Dzięki aktywnemu zarządzaniu kontrolujemy skutki naszych działań dla naszego środowiska i troszczymy się o przestrzeganie standardów ustawowych i etycznych.

Wartości

Najwyższe osiągnięcia
 • Najwyższe osiągnięcia są tymi ważnymi czynnikami, dzięki którym osiągamy sukces
 • Dążymy do tego, by stale poprawiać nasze procesy
 • Wkładamy naszą całą wiedzę i umiejętności, byśmy stale mogli dostarczać naszym klientom produkty i usługi najwyższej jakości
 • Myślimy i działamy zgodnie z duchem przedsiębiorczości, wykraczając poza granice naszych działów i regionów
Wiarygodność
 • Naszych partnerów traktujemy fair
 • Działamy tak, by klient był zadowolony
 • Naszych kolegów i inne działy traktujemy jako naszych wewnętrznych klientów
 • Każda osoba w firmie Schöck postępuje pod każdym względem zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi zgodności, czyli zarówno z ustawowymi jak i wewnętrznymi przepisami i regulacjami społeczeństwa i kraju, w którym prowadzimy naszą działalność
Człowieczeństwo
W centrum zainteresowania pozostaje dla nas zawsze człowiek. Z tego powodu angażujemy się w naszej firmie na rzecz społecznego współistnienia, podobnie jak we wszystkich obszarach społeczeństwa.
Otwartość
 • Otwarcie podchodzimy do naszych partnerów
 • Błędy postrzegamy jako szanse do poprawy naszej wydajności, bo stanowią one dla każdego podstawę do dalszej pracy, do zgłębiania ich przyczyny i ich usuwania
 • Konflikty są czymś naturalnym; otwarcie o nich mówimy i szybko i uczciwie rozwiązujemy

Obsługiwane przez usługę Blogger.