STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW jest dobrowolną i samodzielną organizacją o osobowości prawnej, powstałą w 1994 roku. STOWARZ...

Stowarzyszenie Producentów BetonuSTOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW jest dobrowolną i samodzielną organizacją o osobowości prawnej, powstałą w 1994 roku.

STOWARZYSZENIE skupia firmy produkujące wyroby z betonu, a także związane z nimi jednostki badawcze, projektowe oraz producentów materiałów i urządzeń dla budownictwa.

Członkami Stowarzyszenia jest kadra kierownicza producentów prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego oraz firm z nimi współpracujących, a także przedsiębiorstwa jako podmioty prawne.

Stowarzyszenie reprezentuje interesy branży betonów w zakresie wspólnej dla wszystkich członków tematyki wobec krajowych władz państwowych i samorządowych, a także wobec krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i instytucji.

Stowarzyszenie posiada dwie Sekcje Branżowe:
- Sekcja BETONÓW,
- Sekcja AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA) od 1996 r orazEuropejskiej Federacji Prefabrykacji Betonowej (BIBM) od 2007 roku.

Logo Stowarzyszenia, ze znakiem "B" w środku, podkreśla znaczenie, jakie członkowie STOWARZYSZENIA PRDUCENTÓW BETONÓW przykładają do zagadnień jakości i bezpieczeństwa produkowanych prefabrykatów budowlanych.

Od momentu powstania Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji i rozwoju przemysłu betonów. Działania te, to m.in. organizowanie konkursów, konferencji, działalności wydawniczej i szkoleniowej oraz innych różnorodnych inicjatyw zmierzających do zmiany wizerunku prefabrykacji betonowej. Począwszy od 1998 roku organizowane są cykliczne konferencje naukowo – techniczne dotyczące problematyki prefabrykacji betonowej. Ostatnia – IV Międzynarodowa Konferencja odbyła się w Zegrzu w 2007 i uczestniczyło w niej 190 projektantów, architektów, inwestorów, przedstawicieli ośrodków naukowych, gości zagranicznych, reprezentantów krajowej i zagranicznej prasy. Zaproszono także studentów z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i Białostockiej.
Obsługiwane przez usługę Blogger.