Firma DLUBAL Software już od ponad 30 lat zajmuje się tworzeniem zaawansowanych i jednocześnie łatwych w użytkowaniu programów do analizy...

Dlubal


Firma DLUBAL Software już od ponad 30 lat zajmuje się tworzeniem zaawansowanych i jednocześnie łatwych w użytkowaniu programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej i dynamicznej konstrukcji. Dziś stanowi ją ponad 200 pracowników obecnych w kilku krajach, pracujących nad nieustannym rozwojem i optymalizacją platformy, zapewniając jej możliwie najwyższą jakość i wydajność.
Programy RFEM oraz RSTAB, główne produkty firmy DLUBAL, stanowią podstawę modularnego systemu oprogramowania, umożliwiając definicję głównie przestrzennych modeli konstrukcji, które za pośrednictwem odpowiednich modułów mogą zostać również kompleksowo zwymiarowane. Dodatkowe wsparcie dla technologii BIM, w postaci wspólnych interfejsów z wieloma innymi platformami (Revit, Tekla Structures), znacząco usprawnia proces projektowy, zapewniając przy tym spójność tworzonej dokumentacji.
Program RSTAB umożliwia projektowanie wszelkiego rodzaju konstrukcji szkieletowych, zarówno płaskich jak i trójwymiarowych, wykonanych ze stali, żelbetu, drewna, aluminium, szkła i wielu innych materiałów. Program ten stwarza możliwość przygotowania modelu konstrukcji oraz obliczenia sił wewnętrznych, deformacji i reakcji podporowych, zaś proces wymiarowania elementów czy też bardziej zaawansowana analiza ich zachowania zachodzi przy pomocy dodatkowych modułów, ściśle zintegrowanych z programem bazowym. Do programu zaimplementowano rozbudowane biblioteki materiałów i przekrojów, oparte na normach narodowych oraz katalogach wybranych producentów. Również definicja obciążeń czy generowanie ich automatycznych kombinacji możliwe jest do przeprowadzenia według norm wielu krajów, w tym także norm europejskich (Eurokod) z uwzględnieniem wszystkich załączników krajowych. W ujęciu matematycznym program RSTAB opiera się na metodzie przemieszczeń.
Program RFEM posiada wszystkie możliwości programu RSTAB, jednak z uwagi na algorytm obliczeniowy opierający się na metodzie elementów skończonych, możliwym jest obliczanie nie tylko ustrojów szkieletowych, ale także powierzchniowych czy bryłowych, w tym stosowanie specjalnych brył kontaktowych. W odróżnieniu od niektórych, dostępnych na rynku programów inżynierskich, w wyjątkowo prosty sposób przeprowadzić można przy tym analizę ustrojów składających się z elementów prętowych, powierzchniowych i bryłowych jednocześnie, nie doświadczając jakichkolwiek problemów z siatkowaniem. Samo siatkowanie podlega zaś pełnej kontroli użytkownika i może być definiowane globalnie oraz lokalnie modyfikowane dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Siatkę zagęszczać można także w odniesieniu do pojedynczych punktów bądź linii, na kilka różnych sposobów.
Programy RFEM i RSTAB umożliwiają przeprowadzenie obliczeń według analizy liniowej, nieliniowej analizy II rzędu (wraz z globalnymi i lokalnymi efektami P-Delta) oraz analizy dużych deformacji (analiza III rzędu). Pełne wsparcie dla technologii 64-bitowej oraz wielordzeniowych procesorów zapewnia szybkie i sprawne obliczenia. Możliwe jest uwzględnienie w obliczeniach także innych niż geometryczne rodzajów nieliniowości, w tym materiałowych (z modułem MAT-NL).
Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony www.dlubal.pl, na której znaleźć można szczegółowe informacje na temat wszystkich produktów firmy DLUBAL. Zapewniamy możliwość pobrania próbnych wersji programów (w pełni funkcjonalnych przez 90 dni), specjalnie opracowanych przykładów wprowadzających, instrukcji obsługi programów i modułów dodatkowych oraz obejrzenia wielu filmów instruktażowych, których baza nieustannie się powiększa. Wspierając rozwój młodych ludzi, oferujemy także możliwość bezpłatnego otrzymania licencji studenckich.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected]

Obsługiwane przez usługę Blogger.