SHM System SHM System  to bezpieczne i trwałe  systemy do automatycznego i długoterminowego monitorowania konstrukcji obiektów in...

SHM System


SHM System

SHM System to bezpieczne i trwałe systemy do automatycznego i długoterminowego monitorowania konstrukcji obiektów inżynierskich. Dostarczamy niezawodne rozwiązania, czujniki, rejestratory oraz komponenty niezbędne do budowy automatycznych systemów pomiarowych. Organizujemy również specjalistyczne prezentacje i szkolenia dla firm wykonawczych, biur projektowych oraz uczelni technicznych.
Struktura, sposób działania oraz oferta firmy SHM System są sumą doświadczeń całego zespołu zdobytych podczas działalności zawodowej, własnych prac badawczych, zrealizowanych systemów monitorowania, jak i wszystkich, współpracujących z nami firm. Wybrane prace będą prezentowane w działach „Artykuły” i „Aktualności”.
Naszym celem jest zapewnienie dostępu do niezawodnych narzędzi umożliwiających prowadzenie długoterminowych, automatycznych pomiarów, budowę złożonych systemów monitorowania oraz realizację projektów badawczych. Czujniki, elektronika pomiarowa i oprogramowanie to tylko narzędzia, potrzebne do rozwiązywania konkretnych problemów inżynierskich i same w sobie nie są rzeczą najważniejszą. Najważniejsza jest wiedza, zdobyta na podstawie analizy zgromadzonych przez system pomiarowy danych.
Wychodząc z takiego założenia stworzyliśmy Platformę Pomiarową SHMmonitor. Jest to środowisko umożliwiające zbudowanie dowolnego systemu pomiarowego, przeznaczonego do monitorowania obiektów inżynierskich. Platforma Pomiarowa pośredniczy w komunikacji pomiędzy sprzętem – czujnikami, rejestratorami, a użytkownikiem. Wspiera cały proces pomiarowy i umożliwia jego automatyzację. Począwszy od pozyskiwania danych, przez ich analizę, do prezentacji wyników i wysyłania informacji alarmowych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Pozostajemy do dyspozycji.
Zespół SHM System
Obsługiwane przez usługę Blogger.