WAŻNE TERMINY

Termin do:
1.
Zgłoszenia referatów poprzez formularz rejestracyjny
20.01.2017
2.
Kwalifikacja referatów na podstawie zgłoszeń i tematyki,
ogłoszenie listy uczestników
24.01.2017
3.
Przesłanie pełnych tekstów referatów i streszczeń do druku
15.02.2017
4.
Dokonanie opłat konferencyjnych
24.02.2017
5.
Recenzja referatów i przekazanie uwag autorom,
kwalifikacja do wygłoszenia referatu lub zaprezentowania posteru
7.03.2017
6.
Odesłanie poprawionych referatów gotowych do publikacji
16.03.2017
7.
VII Konferencja EUROINŻYNIER
7-9.04.2017
Informujemy, że na Wasza prośbę termin zgłaszania referatów został przedłużony do poniedziałku 23 stycznia! Zachęcamy do dosyłania zgłoszeń poprzez formularz znajdujący się w zakładce zapisy.