WYTYCZNE

Prosimy Autorów o przygotowanie streszczeń oraz referatów wg poniższych wytycznych:

Prezentacje do wygłoszenia prosimy przygotować w programie PowerPoint lub Prezi. Maksymalny czas referowania to 10 minut.