Prosimy Autorów o przygotowanie streszczeń oraz referatów wg poniższych wytycznych: Streszczenia oraz referaty prosimy przesyłać za pośredni...

WYTYCZNE

Prosimy Autorów o przygotowanie streszczeń oraz referatów wg poniższych wytycznych:

Streszczenia oraz referaty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularzy - szczegółowe informacje prosimy sprawdzić w mailu potwierdzającym kwalifikację referatów.
W razie nie otrzymania informacji do 26.01.2019, prosimy o kontakt.


Streszczenie (wraz z tytułem, grafiką oraz bibliografią) w formacie B5 powinno zajmować maksymalnie 2 strony. Streszczenie powinno zawierać max. 3000 znaków (wraz ze spacjami) w zależności od wielkości grafiki i liczby pozycji w bibliografii. Szczegółowe wytyczne w formularzu.

Referat prosimy sformatować według poniższego szablonu i przesłać za pośrednictwem formularza.


Prezentacje do wygłoszenia prosimy przygotować w programie PowerPoint lub Prezi.*
Maksymalny czas referowania to 10 minut.

*Możliwość przedstawienia prezentacji obsługiwanej przez inne programy niż wymienione lub nie wymagającej osobnego programu do uruchomienia(samouruchamiającej się), a także chęć odtworzenia materiału wideo prosimy wcześniej skonsultować mailowo
Obsługiwane przez usługę Blogger.