Prosimy Autorów o przygotowanie streszczeń oraz referatów wg poniższych wytycznych: Wytyczne dla streszczeń - doc Wytyczne dla streszcze...

WYTYCZNE

Prosimy Autorów o przygotowanie streszczeń oraz referatów wg poniższych wytycznych:

Prezentacje do wygłoszenia prosimy przygotować w programie PowerPoint lub Prezi.*Maksymalny czas referowania to 10 minut.
*Możliwość przedstawienia prezentacji obsługiwanej przez inne programy niż wymienione lub nie wymagającej osobnego programu do uruchomienia(samouruchamiającej się), a także chęć odtworzenia materiału wideo prosimy wcześniej skonsultować mailowo.
Obsługiwane przez usługę Blogger.