BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS jest społecznym programem edukacyjnym zainicjowanym w 2017 roku i realizowanym przez miesięcznik Builder....

Builder For The Young Engineers


BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS jest społecznym programem edukacyjnym zainicjowanym w 2017 roku i realizowanym przez miesięcznik Builder. Wspólnie z programem Builder for the Young Architects tworzą program Builder for the Future.

Celem programu jest wspieranie młodych inżynierów budownictwa różnych specjalności w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz promocja polskiej myśli inżynierskiej. W ramach programu organizowany jest Konkurs dla Młodych Inżynierów Budownictwa.  W konkursie mogą brać udział studenci oraz młodzi architekci i inżynierowie budownictwa różnych specjalności, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Prace mogą być przygotowane specjalnie na konkurs lub też mogą być to zadania realizowane w ramach standardowego procesu edukacyjnego, w szczególności prace semestralne, inżynierskie lub magisterskie, a także zadania przygotowywane w ramach kół naukowych. Warunkiem jest spełnienie przez pracę lub uzupełnienie jej o określone w zadaniach konkursowych kryteria. Zadania mogą być indywidualne lub zespołowe.

http://buildercorp.pl/category/kdmi-2018/
Obsługiwane przez usługę Blogger.