IX Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER dobiegła końca.   Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wolny...

WYNIKI KONKURSU REFERATÓWIX Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER dobiegła końca. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wolnym słuchaczom. Zapraszamy na kolejne edycje. 
Poniżej prezentujemy wyniki konkursu referatów:

Nagrodę J. M. Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jana Kaziora za najlepszy referat spoza Politechniki Krakowskiej otrzymali:

- w kategorii studiów inżynierskich – Katarzyna Wedler z referatem pt. „Badanie wczesnych właściwości fizycznych materiałów o matrycy cementowej za pomocą autorskiego stanowiska pomiarowego", Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

- w kategorii studiów magisterskich – inż. Dawid Brzezowski z referatem pt. "Modelowanie procesu nasuwania podłużnego estakady nad torami kolejowymi w Gliwicach z wykorzystaniem technologii BIM", Politechnika Śląska

- w kategorii studiów doktoranckich – mgr inż. Krzysztof Grzyb z referatem pt. "Analiza porównawcza ściskanych ścian nieskrępowanych i skrępowanych, murowanych z autoklawizowanego betonu komórkowego", Politechnika Śląska


W konkursie referatów studiów inżynierskich:

- I miejsce – Agata Rzepiela z referatem pt. "Analiza belek wieloprzęsłowych metodą różnic skończonych", Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- II miejsce – Adrianna Pustelnik, Oskar Mencel, Jonasz Stępień z referatem pt. "Model mostu rozkładanego o skratowaniu harmonijkowym", Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- III miejsce – Weronika Gajdecka z referatem pt. "Mortar workability, czyli jak stworzyć zaprawę nowej generacji", Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


W konkursie referatów studiów magisterskich:

- I miejsce – inż. Beniamin Dudek z referatem pt. "Wyznaczanie obciążeń od ruchu wózka kolejki górskiej na konstrukcję wsporczą", Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- II miejsce – inż. Grzegorz Kaczmarczyk z referatem pt. "Ultralekkie struktury tensegrity w obiektach mostowych wraz z analizą konstrukcji kładki dla pieszych", Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- III miejsce – inż. Adam Gorzolnik, inż. Jakub Działowy z referatem pt. "Analiza dynamiczna kładki dla pieszych", Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- wyróżnienie – inż. Agnieszka Mermer  z referatem pt. "Modelowanie i analiza strefy podporowej w konstrukcji płytowo-słupowej", Politechnika Krakowska


W konkursie referatów studiów doktoranckich:

- I miejsce – mgr inż. Tomasz Howiacki z referatem pt. "Technika światłowodowa w badaniach próbek i elementów konstrukcyjnych wykonanych z betonu", Politechnika Krakowska

- II miejsce – mgr inż. Natalia Paszek  z referatem pt. "Wpływ temperatury dojrzewania na wytrzymałość geopolimeru na bazie metakaolinu z kruszywem w postaci odpadowego rozdrobnionego szkła kineskopowego", Politechnika Śląska

- III miejsce – mgr inż. Mateusz Richter z referatem pt. "Efekt odrywania podwozia gąsienicowego ciężkiej maszyny budowlanej na platformie roboczej", Politechnika Krakowska

- wyróżnienie – mgr inż. Paulina Zajdel z referatem pt. "Metoda składnikowa w zastosowaniu do projektowania zespolonych stalowo-betonowych węzłów belka-słup", Politechnika Krakowska

Powiązane wpisy

Obsługiwane przez usługę Blogger.