VIII Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER odbędzie się już w przyszłym tygodniu! Zachęcamy do zap...

AKTUALNOŚCI

VIII Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER odbędzie się
już w przyszłym tygodniu!
Zachęcamy do zapoznania się z programem tegorocznej Konferencji EUROINŻYNIER.
Jesteśmy przekonani, że każdy odnajdzie w nim coś dla siebie.

PROGRAM  KONFERENCJI
     Czwartek, 12.04.2018 Pawilon Konferencyjno-Wystawowy KOTŁOWNIA,
     Kampus Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24
     10.00 – 10.30                    Uroczyste otwarcie Konferencji 
   Wystąpienia Gości
     10.30 – 11.45                    I panel referatów - studia doktoranckie
     11.45 – 12.15                    Wystąpienie firmowe: CETCO
     12.15 – 12.30                    Przerwa kawowa
     12.30 – 13.30                    Wykład Gościa Honorowego - prof. dr hab. inż. Włodzimierza STAROSOLSKIEGO
                                                  „Zabezpieczenia ustrojów szkieletowych przed katastrofą postępującą”
     13.30 – 14.00                    Wystąpienia firmowe: CPJS, CONSTRUSOFT
     14.00 – 15.00                    Przerwa obiadowa
     15.00 – 15.15                    Komunikaty
     15.15 – 16.30                    II panel referatów – studia magisterskie
     16.30 – 16.45                    Wystąpienie firmowe: DLUBAL
     16.45 – 17.00                    Przerwa kawowa
     17.00 – 18.15                    III panel referatów – studia doktoranckie
     18.15 – 18.30                    Komunikaty
     18.30 – 19.00                    Kolacja

     Piątek, 13.04.2018        Pawilon Konferencyjno-Wystawowy KOTŁOWNIA
     9.30 – 10.45                      IV panel referatów – studia magisterskie
     10.45 – 11.00                    Wystąpienie firmowe: MENARD
     11.00 – 11.15                    Przerwa kawowa
     11.15 – 11.45                    Wykład Gościa Honorowego - dr inż. Rafała SIEŃKO
                                                  „Dźwigary kablobetonowe KBO i KBOS - badania, monitorowanie i wzmocnienie”
     11.45 – 12.15                    Wystąpienia firmowe: GRAITEC, PEKABEX
     12.15 – 12.30                    Przerwa kawowa
     12.30 – 13.45                    V panel referatów - studia doktoranckie
     13.45 – 14.15                    Wystąpienie: STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW SILIKATÓW „BIAŁE MUROWANIE” 
     14.15 – 14.30                    Komunikaty
     14.30 – 15.30                    Przerwa obiadowa
     15.30 – 17.30                    Zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – „Podziemia Rynku”
     17.30 – 20.00                    Czas wolny
     20.00 – …                           Integracja w klubie Baccarat (w tym kolacja)

     Sobota, 14.04.2018       Sala Konferencyjna Galerii GIL, I p., Kampus Politechniki Krakowskiej
     9.30 – 10.30                      VI panel referatów – studia inżynierskie
     10.30 – 10.45                    Przerwa kawowa
     10.45 – 11.45                    VII panel referatów - studia inżynierskie
     11.45 – 12.00                    Przerwa kawowa
     12.00 – 13.45                    Zwiedzanie Muzeum Armii Krajowej
     13.45 – 14.45                    Budynek Główny PK, I p., Sala Senacka
   Ogłoszenie wyników konkursów referatów, zakończenie konferencji.
     14.45 – 15.45                    Obiad


PODZIAŁ REFERATÓW NA PANELE 

PANEL I  czwartek (12.04.)  10:30 - 11:45   STUDIA  DOKTORANCKIE
Harkot Mateusz
Współczynnik dynamiczny w projektowaniu na oddziaływanie wybuchem
III
Richter Mateusz
Analiza wpływu parametrów wytrzymałościowych platformy roboczej na stateczność ciężkich maszyn budowlanych
III/2
Smolana Mateusz
Podpory tymczasowe. Przegląd rozwiązań i zastosowań
III/2
Huts Andriy
Wpływ rodzaju cementu na reakcję egzotermiczną betonowej konstrukcji masywnej
III/2
PANEL II  czwartek (12.04.)  15:15 - 16:30   STUDIA  MAGISTERSKIE
Pyza Michał;
Roszkowski Piotr
Model ruchomej kładki dla pieszych
II/1
II/1
Tylek Krystian
Czynniki wpływające na rozkład naprężeń od sprężenia w płytowych elementach strunobetonowych
II/1
Burdziński Marcin
Wpływ rozkładu obciążenia użytkowego na siły wewnętrzne i ugięcia               
w stropie płytowo-słupowym
II/1
Grzegorska Gabriela, Wróbel Jan
Projektowanie wybranych typów schodów żelbetowych
I/3
II/1
Bąk Anna
Rola tarcz żelbetowych w kształtowaniu dużych przestrzeni w budynkach.
II/2
PANEL III  czwartek (12.04.)  17:00 – 18:15   STUDIA  DOKTORANCKIE
Howiacki Tomasz
Optymalne decyzje inwestycyjne w świetle Bayesowskiej teorii prawdopodobieństwa na przykładzie pomiarów dynamicznych
III/4
Paszek Natalia
Wpływ zawartości metakaolinu i mączki szklanej na wytrzymałość geopolimeru
III/2
Parkhats Vadzim
Design standard requirements and results  of analyses on end zone cracking in pretensioned concrete beams
III/1
Sowiński Michał
Wybrane aspekty technologiczno-organizacyjne remontu budynku użyteczności publicznej
III
PANEL IV  piątek (13.04.)   9:30 - 10:45   STUDIA  MAGISTERSKIE
Gałuszka Michał
Analiza stateczności lokalnej wezgłowia mostu łukowego
II/1
Pilas Aleksandra,
Urbaniak Małgorzata
Konstrukcje betonowe zbrojone prętami GFRP – badania i wymiarowanie na podstawie norm amerykańskiej i rosyjskiej
I/3
II/1
Dudek Marta
Mikrostruktura popiołów pochodzących ze spalania odpadów komunalnych
II/2
Mąka Filip
Ściany szczelinowe
II/1
Świerad Michał
Projekt systemu strunobetonowych pomostów wag samochodowych,
wraz z wynikami badań doświadczalnych
II/2

PANEL V  piątek (13.04.)  12:30 - 13:45   STUDIA  DOKTORANCKIE
Żmij Aneta
Wczesne naprężenia termiczno – skurczowe w płytach fundamentowych posadowionych na palach
III/2
Howiacki Tomasz
Perspektywy technologii BIM w branży żelbetowej – możliwości, ograniczenia, przykłady
III/4
Rewers Iga,
Tekieli Marcin
Metoda DIC jako rozszerzenie standardowych metod pomiarów na przykładzie zginanej belki żelbetowej
III
III
Pelczar Paulina
Rozwiązania konstrukcyjne silosów zapewniające redukcję zagrożenia pożarowego
III/1
PANEL VI  sobota (14.04.)  9:30 - 10:30   STUDIA  INŻYNIERSKIE
Bartodziej Katarzyna
Geodur – immobilizacja odpadów poprocesowych w spalarni odpadów komunalnych
I/2
Kruczkowski Karol,
Zaśko Krzysztof
Wyburzanie konstrukcji żelbetowych metodą chemiczną
I/3
I/3
Adamiak Bartłomiej,
Pańko Bartosz,
Tokarski Daniel
Koncepcja zastosowania kompozytu wapienno-konopnego w przegrodach zewnętrznych eko obiektów
I/2
I/2
II/2
Warisch Jan
Wygięcia wstępne strunobetonowych płyt HC
I/4
PANEL VII  sobota (14.04.)  10:45 - 11:45   STUDIA  INŻYNIERSKIE
Gładysz Bartosz,
Kaczmarczyk Grzegorz
Budownictwo dynamiczne - koncepcja a realne rozwiązania
I/3
I/3
Jędrzejek Kinga,
Świerczek Monika,
Tomczyk Sylwia
Problemy techniczne budowy obiektów w gęstej zabudowie miejskiej,
w historycznych centrach miast
I/2
II/2
I/2
Leszczyńska Aleksandra, Zawisza Anna
Wpływ temperatur kriogenicznych na właściwości betonu
I/3
I/3
Hebda Joanna
Możliwości immobilizacji poprocesowych odpadów niebezpiecznych za pomocą geopolimerów
I/1


___________________________________________________________________________


Informacje dotyczące referatów i publikacji
Wszystkie referaty zgłoszone na konferencję są recenzowane przez członków Komitetu Naukowego i pracowników naukowych Uczelni, a uwagi recenzentów przekazujemy Autorom do uwzględnienia w końcowej wersji referatów.
Streszczenia referatów przyjętych na konferencję EUROINŻYNIER publikujemy, jak w poprzednich edycjach konferencji, w formie książki streszczeń z numerem ISBN oraz na płycie CD.
Fakt zgłoszenia referatu na konferencję i przysłania go do recenzji jest równoznaczny ze zgodą na zamieszczenie go w książce streszczeń i na CD.
Referaty przyjęte na konferencję są wygłaszane przez Autorów i biorą udział w konkursach, odrębnych dla każdego z trzech stopni studiów.
Referaty są podstawą do opracowania monografii "NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH", w postaci e-booka, który również posiada numer ISBN. Materiały zamieszczane są w e-booku za pisemną zgodą ich Autorów, o którą poprosimy po przybyciu na konferencję podczas dokonywania rejestracji. Planowany termin ukazania się monografii - lipiec 2018 roku.
Wcześniejsze monografie znajdują się pod adresem: http://conkret.pk.edu.pl/index.php/download/.
Doktorantów i Absolwentów informujemy, że istnieje możliwość publikowania zagadnień podejmowanych w referatach konferencyjnych, a cechujących się innowacyjnością myśli czy prezentujących wyniki badań itp., w artykułach napisanych w języku angielskim, w Czasopiśmie Technicznym Politechniki Krakowskiej (aktualnie 13 punktów wg MNiSzW).
Artykuły te można zgłaszać do Redakcji Czasopisma Technicznego indywidualnie, w zwykłym trybie. Zasady składania artykułów oraz wymogi im stawiane znajdują się na stronie Czasopisma: http://www.czasopismotechniczne.pl/


VII Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER 
zdobyła I miejsce w konkursie StRuNa 2017 w kategorii Konferencja Roku.


W konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego (StRuNa 2017), realizowanego pod patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, nagrody przyznano w następujących kategoriach: Projekt Roku 2017, Wyprawa Roku 2017, Konferencja Roku 2017, Koło Naukowe Roku 2017 i Opiekun Naukowy Roku 2017.


W zbiorze streszczeń z VII Konferencji Euroinżynier w  streszczeniu referatu Pana Kamila Kozdronia omyłkowo zamieszczono rysunek z pełnego tekstu referatu za co przepraszamy Autora. Poniżej zamieszczamy właściwe streszczenie.Kamil Kozdroń - streszczenie
___________________________________________________________________________
Pragniemy przedstawić laureatów VII Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER!
Referaty były oceniane przez Jury, złożone z pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni technicznych:
dr hab. inż. Lucjan Ślęczka (Politechnika Rzeszowska)
dr inż. Przemysław Czapik (Politechnika Świętokrzyska)
dr inż. Krzysztof Pawłowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
mgr inż. arch. Marek Gransicki* (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof.PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr inż. Dorota Kram (Politechnika Krakowska)
Jury przewodniczył Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji Euroinżynier dr. hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK.
Jury oceniając referaty brało pod uwagę stopień i rok studiów Autorów oraz kryteria takie jak dobór tematu, wkład własny Autorów, oryginalność podejścia, wykorzystane piśmiennictwo, poziom prezentacji.
Uczestnicy brali udział w trzech konkursach referatów w następujących kategoriach:
·         studenci studiów inżynierskich,
·         studenci studiów magisterskich,
·         doktoranci i absolwenci.
W każdym z konkursów (I, II, III stopień studiów) przyznawano nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienie. Ponadto w każdym z trzech konkursów przyznana została jedna nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej za najlepszy referat spoza Politechniki Krakowskiej na danym stopniu studiów. Jest ona równoważna nagrodzie za pierwsze miejsce w konkursie referatów. Uczestnik ją otrzymujący nie był uwzględniany w konkursie o I, II i III miejsce w swojej kategorii.
*w składzie Jury w konkursie studentów I i II stopnia studiów
I STOPIEŃ
NAGRODA J.M. REKTORA
Przytuła Ewa, Gazda Alicja
„Wpływ procentowej zawartości włókien szklanych i ich rodzaju na parametry  fizyczne zapraw samozagęszczalnych”
I MIEJSCE
Pilas Aleksandra, Urbaniak Małgorzata
„Problemy inżynierskie związane ze zmianą funkcji i rewitalizacją obiektów  poprzemysłowych”
II MIEJSCE
Mąka Filip
„Torkret - technologia betonu o kompleksowym zastosowaniu”
III MIEJSCE
Bednarz Bartłomiej
„Ocena wytrzymałości na ściskanie gruszy i śliwy jako zamienników do elementów złączeniowych”
WYRÓŻNIENIE
Duda Grzegorz, Kijania Maciej
„Problemy związane z zarysowaniem i wzmacnianiem belek żelbetowych”
II STOPIEŃ
NAGRODA J.M. REKTORA
Tomaszewski Wojciech
„Parametry wytrzymałościowe drewna w starych konstrukcjach, a współczesne projektowanie”
I MIEJSCE
Sikora Teresa, Michalczyk Gabriela
„Ugięcia belek żelbetowych zbrojonych prętami ze stali wysokiej wytrzymałości”
II MIEJSCE
Turcza Monika
„Sprężony wieniec obwodowy w Kościele św. Piotra i Pawła w Bodzanowie.  Projekt i realizacja”
III MIEJSCE
Domagała Mirosława, Świerczek Monika
 „Analiza wpływu wybranych czynników na ugięcia zginanych belek żelbetowych”
WYRÓŻNIENIE
Rutkowski Damian, Jóźwiak Dawid
„Analiza działań termomodernizacyjnych w budynku jednorodzinnym w aspekcie nowych wymagań cieplnych”
III STOPIEŃ
NAGRODA J.M. REKTORA
Kaczmarek Łukasz  
„Kompleksowa ocena stateczności zbocza na przykładzie wzgórza Chełm  przy granicy nasunięcia karpackiego”
I MIEJSCE
Howiacki Tomasz
„Przegląd wiedzy oraz wybrane doświadczenia z wykorzystaniem światłowodów do pomiarów odkształceń konstrukcji w kontekście projektu własnych badań  laboratoryjnych”
II MIEJSCE
Woźniczka Piotr
„Zastosowanie i ocena wiarygodności wybranego zaawansowanego modelu  pożaru”
III MIEJSCE
Gransicki Marek
„Prefabrykowany drewniany dom modułowy w konstrukcji ramowej w stylu  regionalnym”
WYRÓŻNIENIE
Mróz Katarzyna
„Analiza numeryczna niestacjonarnego przepływu ciepła w betonie poddanym działaniu pożaru”
NAGRODA SPECJALNA SKNKŻ CONKRET
Ponadto Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Żelbetowych CONKRET wybrali najlepszy ich zdaniem referat całej konferencji.
 Białozor Rafał
„Projektowanie parametryczne jako wspomaganie procesu projektowania konstrukcji”
___________________________________________________________________________
Zapraszamy do zapoznania się z programem VII Konferencji EUROINŻYNIER oraz podziałem referatów na panele.


___________________________________________________________________________
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że również w tym roku konferencja cieszyła się dużą popularnością - zgłoszonych zostało prawie 50 referatów z całej Polski! 
Po dokonaniu kwalifikacji, Autorzy referatów otrzymali maile dotyczące kwalifikacji ich prac pod kątem zgodności z tematyka konferencji.
Oto uczelnie, których studenci oraz doktoranci wezmą udział w VII Konferencji Euroinżynier:
• Akademia Górniczo-Hutnicza
• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
• Politechnika Krakowska
• Politechnika Gdańska
• Politechnika Poznańska
• Politechnika Rzeszowska
• Politechnika Śląska 
• Politechnika Świętokrzyska 
• Politechnika Wrocławska
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
• Uniwersytet Warszawski
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Zapraszamy także do zapoznania z krótkim graficznym podsumowaniem zapisów, znajdującym się poniżej.

___________________________________________________________________________

Informujemy, że na Wasza prośbę termin zgłaszania referatów został 
Informujemy, że termin zgłaszania referatów został przedłużony do poniedziałku 23 stycznia! Zachęcamy do dosyłania zgłoszeń poprzez formularz znajdujący się w zakładce zapisy.
_____________________________________________________
Szanowni Państwo,
Już po raz siódmy Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET ma zaszczyt zaprosić Państwa do Krakowa na Ogólnopolską Konferencję Budowlaną Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER, która odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia 2017 roku w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
Celem Konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów Uczelni technicznych z całej Polski, mających głębsze spojrzenie na ciekawe zagadnienia z dziedziny budownictwa oraz chcących zaprezentować swoją pracę na forum ogólnopolskim.
Konferencja, jak co roku, poświęcona jest tematyce „Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych” obejmującej konstrukcje żelbetowe, stalowe, drewniane, murowane i sprężone (w zakresie ich projektowania, konstruowania, wzmacniania, rewitalizacji), a także zagadnieniom wykonawczym, geotechnicznym i materiałowym.
Jak co roku program Konferencji obejmuje:
- Przedstawienie referatów studentów i doktorantów
- Konkursy referatów studentów I, II i III stopnia
- Wystąpienia gości honorowych
- Prezentacje firm branżowych
- Dyskusje tematyczne, zainspirowane wygłoszonymi wykładami oraz referatami
- Spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne
- Integracja Uczestników, uroczyste zakończenie Konferencji, zwiedzanie Krakowa
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przysłanie zgłoszenia referatu poprzez formularz dostępny w zakładce „zapisy”.
Termin zgłaszania referatów upływa 20.01.2017 r.

Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji na naszym profilu konferencyjnym na portalu Facebook: Euroinzynier

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]
Serdecznie zapraszamy!
SKNKŻ CONKRET


_________________________________________________________________


Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów Euroinżynier. Bardzo cieszymy się z tak dużego zainteresowania i mamy nadzieję, że kolejny raz spotkamy się w Krakowie za rok, na szczęśliwej siódmej edycji Euroinżyniera!

Wyniki Konkursu referatów:

I stopień:
 
Nagroda Jego Magnificencji Rektora: Mrzygłód Marcin, Wojtalewicz Adam „ANALIZA ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU W STANDARDZIE NISKOENERGETYCZNYM”
 
I miejsce: Michalczyk Gabriela, Sikora Teresa „WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE JAKO MIKROZBROJENIE BETONU”
 
II miejsce: Tomaszewski Wojciech, Zioła Artur, Żurawicki Bartosz „ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI DREWNA METODAMI NISZCZĄCYMI I NIENISZCZĄCYMI”
 
III miejsce: Pawlaczyk Maximilian, Cichewicz Natalia „ANALIZA ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH DACHÓW ZIELONYCH W BUDYNKACH NISKOENERGETYCZNYCH”


II stopień:
 

Nagroda Jego Magnificencji Rektora: Przybylski Patryk „OCENA WŁAŚCIWOŚCI BETONU WAŁOWANEGO DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH”
 

I miejsce: Brożek Nina, Deka Paulina „ZABEZPIECZENIE USTROJÓW PŁYTOWO-SŁUPOWYCH PRZED SKUTKAMI OBCIĄŻEŃ WYJĄTKOWYCH”
 

II miejsce: Gorczyca Mariusz „ANALIZA STATYCZNA I DYNAMICZNA KOMPOZYTOWEJ KŁADKI DLA PIESZYCH”
 

III miejsce: Świerad Michał „PROJEKT STRUNOBETONOWEGO POMOSTU WAGI SAMOCHODOWEJ WRAZ Z DOBOREM TORU POMIAROWEGO”


III stopień:
 

Nagroda Jego Magnificencji Rektora: Marcinczak Krzysztof „ANALIZA LOKALNYCH NAPRĘŻEŃ ŚCISKAJĄCYCH W ŚRODNIKU STALOWEJ BELKI PODSUWNICOWEJ POD STYKIEM PROSTOPADŁYM SZYN”
 

I miejsce: Kijania Magda „BADANIA DOŚWIADCZALNE PRZYCZEPNOŚCI PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH SAS 670/800 DO BETONU”
 

II miejsce: Wiater Agnieszka „BADANIA DOŚWIADCZALNE I ANALIZA OBLICZENIOWA PŁYT POMOSTU Z BETONU LEKKIEGO ZBROJONEGO PRĘTAMI KOMPOZYTOWYMI GFRP”
 

III miejsce: Rewers Iga „BADANIA ŻELBETOWYCH BELEK ZBROJONYCH STALĄ WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI SAS 670/800”

 

Serdecznie gratulujemy!


_________________________________________________________________Informujemy, że w zamieszczonym programie Konferencji zaszły nieznaczne zmiany dotyczące podziału na panele referatów. Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółowym podziałem referatów poniżej.
 https://drive.google.com/open?id=0B4HXky_B06HJc1FURWpjVUU3WW8 
https://drive.google.com/open?id=0B4HXky_B06HJMXlqUm1RNE9VOU0 
_________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem tegorocznej edycji Konferencji i przypominamy, że wstęp dla wolnych słuchaczy jest bezpłatny.

https://drive.google.com/open?id=0B4HXky_B06HJZkJXMVNKUlBVYTQ

_______________________________________________________________________________________________________


Bardzo miło nam poinformować, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa objęła patronat nad tegoroczną edycją Konferencji Euroinżynier.
Zapraszamy do przeczytania artykułu (klik) i zapoznania się z osobą dr inż. Mariana Płacheckiego - Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

__________________________________________________________________________


Autorzy referatów zakwalifikowanych do udziału w VI Konferencji Euroinżynier:


I stopień


Abo Assaf Mona
Balicka Justyna
Cichewicz Natalia
Kapel Klaudia
Kiełbowicz Aleksandra
Kijania Maciej
Malinowski Kamil
Michalczyk Gabriela
Mrzygłód Marcin
Odrzywołek Małgorzata
Pabian Katarzyna
Pawlaczyk Maximilian
Sikora Teresa
Słota Magdalena
Sobczyk Kamil
Terlikowski Łukasz
Terlikowski Mateusz
Tomaszewski Wojciech
Tomaszkiewicz Karolina
Tylek Krystian
Wilk Sylwia
Wojtalewicz Adam
Zioła Artur
Żurawicki BartoszII stopień
Antoniak Paulina

Biegała Karolina

Deka Paulina

Drogosz Magdalena

Nowak Rafał

Pełka Mateusz

Przybylski Patryk

Rypel Damian

Świderczuk Katarzyna

Świerad Michał III stopień

Adamczak Anna

Adamski Michał

Bakalarz Michał

Białozor Rafał

Błyskal Edyta

Bodo Dominik

Boniecka Joanna

Boroń Paweł

Gębusia Łukasz

Gieroń Dawid

Głuszko Agnieszka

Górnik Grzegorz

Howiacki Tomasz

Kaczmarek Łukasz

Kawecki Bartosz
Kijania Magda
Kozdroń Kamil
Marcinczak Krzysztof
Mieszczak Małgorzata
Napieraj Monika
Niedziałek Marlena
Radzik Łukasz
Rewers Iga
Rodacki Konrad
Skibicki Szymon
Urbańska Dorota
Wiater Agnieszka
  

Autorów, którzy zgłosili dwa referaty i nie dostali na ten temat dodatkowych wiadomości, informujemy, że w materiałach konferencyjnych zostaną umieszczone obie prace, natomiast czy oba referaty będą mogły być wygłoszone, zdecydujemy po recenzjach i zbilansowaniu czasu sesji referatów i prelekcji. 

_______________________________________________________Informujemy, że lista Uczestników zostanie ogłoszona 28.01.2016.
Do wszystkich osób, które zarejestrowały się przez formularz zostaną wysłane również maile.


______________________________________________________________________________________Z ogromną przyjemnością pragniemy ogłosić, że nasza Konferencja została objęta patronatem Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa!
 
_________________________________________________________________________________VI Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów  EUROINŻYNIER

Szanowni Państwo,

Już po raz szósty Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET ma zaszczyt zaprosić Państwa do Krakowa na Ogólnopolską Konferencję Budowlaną Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER, która odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2016 roku w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Konferencja, jak co roku, dotyczy tematyki „Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych” obejmującej konstrukcje żelbetowe, sprężone, stalowe, drewniane i murowe (w zakresie ich projektowania, konstruowania, wzmacniania, rewitalizacji), a także związane z tematem zagadnienia wykonawcze, geotechniczne i materiałowe.

Jak co roku program Konferencji obejmuje:

·   Przedstawienie referatów studentów i doktorantów

·   Konkursy referatów studentów I, II i III stopnia

·   Wystąpienia gości honorowych

·   Prezentacje firm branżowych

·   Dyskusje tematyczne, zainspirowane wygłoszonymi wykładami oraz referatami

·   Spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przysłanie zgłoszenia referatu poprzez FORMULARZ

Termin zgłaszania referatów upływa 25.01.2016 r.


Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji na naszym profilu konferencyjnym na portalu Facebook EUROINŻYNIER

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]

Serdecznie zapraszamy!        

     SKNKŻ CONKRET            
Obsługiwane przez usługę Blogger.